V zadnjem mesecu leta 2018 bomo Lipke…

… nastopile v domačem kraju, v Litiji, na slavnostnem prižigu luči,
… nastopile v Kranju, 15.12., kot gostje na božičnem koncertu na prostem, ”Sem slišal peti”, pod organizacijo Gorenjskega okteta
… pele pri sv. maši v cerkvi Sv. Nikolaja v Litiji, 30.12., po maši pa izvedle še krajši koncert božičnih pesmi.

V začetku januarja, natančneje 5.1.2019 bomo že tradicionalno prepevale v Gabrovki na božičnem koncertu s še nekaterimi drugimi izvajalci.
27.12.2019 pa se odpravljamo v Trst, kjer bomo prav tako zapele nekaj božičnih v tamkajšnji cerkvi.

Srčno vabljeni na katerega od prihajajočih koncertov!

V zadnjem mesecu leta 2018 bomo Lipke... 3

You may also like...