O nas

Ženska vokalna skupina Lipa deluje od leta 2009 in jo sestavlja 8 pevk. Prepevati so začele pod vodstvom Anite Medvešek ter nadaljevale z Ano Tori. Projektno so sodelovale z Natašo Kocjančič in Bojanom Pogrmilovićem.

Od sezone 2018/2019 je umetniški vodja Erik Šmid.

V tem času se je za pevkami nabrala bogata bera nastopov in zanimivih glasbenih sodelovanj, pri čemer je najodmevnejše verjetno tisto s Prifarskimi muzikanti. Najrajši posegajo po dragocenostih iz zakladnice slovenske ljudske in umetne glasbe, v preteklosti pa so se veliko posvečale tudi raziskovanju klapskih napevov. Uspešno se udeležujejo festivalov doma in v bližnji soseski: leta 2015 so na festivalu ženskih klap Omišljanska rozeta prejele tretjo nagrado tako po izboru občinstva kot tudi žirije. Med odmevnejše dosežke zasedbe sodi tudi posebno priznanje za izvedbo skladbe Jadro slovenske skladateljice Nane Forte na regijskem tekmovanju odraslih pevskih skupin novembra istega leta. So ena od generacij, ki se, kljub različnim življenjskim, z največjim veseljem druži in prepeva. Po več kot desetletju nastopov in pevskih vaj so Lipke, kot so znane članice Ženske vokalne skupina Lipa, izdale svojo prvo zgoščenko.

V skupini prepevajo:
1.sopran: Eva Dobravec Šraj, Pia Lucija Primožič
2.sopran: Ana Kolarič, Zala Pia Lipičnik
1.alt: Urša Poglajen, Špela Pavlič Kos
2.alt: Mateja Potrebuješ Simonič, Ines Babič

Naš repertoar obsega dela domačih in tujih avtorjev, ljudske ter umetne skladbe.

“Kjer neha govorica, se začenja glasba.”(Hoffman)